Wedding Style04 Oct 2015

พิธีจีน

พิธีจีน ลำดับการพิธีแต่งงานตามประเพณีจีน ดูฤกษ์ยามดี ไม่ว่าจีนหรือไทยเมื่อจะเริ่มต้นเรื่องมงคลทั้งที ฤกษ์ยามมงคลเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้...

ดูเพิ่มเติม04 Oct 2015

พิธีการคริสเตียน

พิธีการคริสเตียน ข้อมูลพิธีการงานแต่งงาน – คริสเตียน พิธีแต่งงานตามหลักของแต่ละนิกายนั้นมีรายละเอียดพิธีกรรมต่างกันไป...

ดูเพิ่มเติม