ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
25 Mar 2021

ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

วันที่ 15 สิงหาคม 2563 ผู้บริหารปางช้างแม่สาได้ต้อนรับคณะที่เดินทางมาศึกษาดูงานจากอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี นำโดยท่านณรงค์ เทพเสนา นายอำเภอพนัสนิคม ปลัดอำเภอ และผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน จำนวนกว่า 40 คน ท่ามกลางบรรยากาศฝนตกเบาๆตลอดทั้งวัน ผู้บริหารปางช้างได้นำชมการท่องเที่ยวปางช้างในยุค New Normal ที่มีการสาธิตและลงมือทำอาหารเสริม สมุนไพรให้ช้าง ได้นำคณะไปเยี่ยมชมช้างในโซนปลดโซ่ ชมช้างอยู่อย่างเป็นอิสระตามธรรมชาติ รวมถึงได้เดินทางไปชมโรงงานผลิตปุ๋ยมูลช้างอินทรีย์ และชมแปลงผักปลอดสารพิษ ร่วมกันเก็บมะเขือเทศ ผักสลัดชนิดต่างๆ เพื่อนำไปรับประทานร่วมกับอาหารเมนูอื่นๆในมื้อค่ำ ทั้งนี้ การเดินทางมาศึกษาดูงานที่ปางช้างแม่สา จึงได้ทั้งความสนุกสนาน ความรู้และประสบการณ์ สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง เพราะมีการบรรยาย การสาธิต การแบ่งปันความรู้ รวมถึงให้ลงมือทำ


Chormuang Wedding planner