28 Dec 2015

The Khan Toke Banquet

การจัดเลี้ยงแบบขันโตก – The Khan Toke Banquet

นิยมจัดให้กับแขกบ้านแขกเมืองที่มาเยือนเมืองล้านนา การจัดจะคล้ายกับโต๊ะจีน หากแต่อาหารจะออกมาในภาชนะถ้วยเล็กใส่โตก นั่งล้อมวงรับประทานประมาณ 4 -5 ท่าน มักจะมีการแสดงบันเทิงแบบล้านนา ให้ชมระหว่างรับประทานอาหาร ถือว่าเป็นความเพลิดเพลินให้กับแขก และเหมาะกับ Theme การแต่งงานแบบล้านนา หรือ ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ซึ่งจะจัดร่วมกับการจัดกาดมั่ว อาหารส่วนใหญ่จะเป็นอาหารล้านนา เช่น น้ำพริกหนุ่ม , แคบหมู , แกงฮังเล , แกงอ่อม , หมูทอด , ยำไก่เมือง , อาจผสมผสานอาหารไทยร่วมด้วย เพื่อมิให้แขกที่ทานอาหารเมืองเหนือไม่เป็น ได้ร่วมรับประทานอาหารอย่างเอร็ดอร่อย


Chormuang Wedding planner