28 Dec 2015

Cocktail Party

การจัดเลี้ยงแบบค็อกเทล – Cocktail Party

เป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เหมาะกับคู่บ่าวสาวที่เป็นวัยทำงาน และที่สำคัญคือแขกที่มาร่วมงานเป็นหนุ่มสาวไฟแรง มีผู้ใหญ่น้อย เนื่องจากเป็นการจัดอาหารแบบ Finger Food และไม่เน้นในเรื่องของโต๊ะเก้าอี้รับรองแขก ซึ่งอาจจะไม่ถูกใจแขกผู้ใหญ่หลายท่าน สถานที่การจัดงานมีทั้งการจัดในอาคารและในพื้นที่โล่งกลางแจ้ง รวมทั้งริมสระน้ำ ที่ไม่เป็นพิธีการมากนัก งานเลี้ยงแบบค็อกเทลเน้นบริการเครื่องดื่มทั้งแบบมีแอลกอฮอล์และไม่มี แอลกอฮอล์ โดยจะจัดบริการอาหาร ประเภทอาหารว่าง อาหารทานเล่นเบาๆ รวมถึงอาหารเรียกน้ำย่อยไว้ให้แขกที่ร่วมงาน เดินเลือกหยิบรับประทานตามชอบ เหมาะสำหรับการจัดเลี้ยงแขกจำนวนมากและแขกที่มาร่วมงานได้พูดคุยกันได้อย่าง ทั่วถึง เป็น Party ที่สบาย ๆ

cclm

cow_b


Chormuang Wedding planner