28 Dec 2015

Chinese Banquet

การจัดเลี้ยงแบบโต๊ะจีน – Chinese Banquet

การบริการอาหารมีลักษณะคล้ายแบบครอบครัว เพราะอาหารทุกอย่างจะยกมาจากครัวโดยปรุงแต่งเรียบร้อย และจัดใส่จานที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งส่งต่อให้กันบนโต๊ะค่อนข้างจะลำบาก จึงต้องวางไว้กลางโต๊ะให้ผู้รับประทานบริการตัวเอง หรือช่วยตักแบ่งกันเองบนโต๊ะ บรรยากาศงานเลี้ยงแบบโต๊ะจีนจึงเอื้อต่อการจับกลุ่มชุมนุมสังสรรค์กันที่ โต๊ะ แบบคนสนิท เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่นิยมในการจัดเลี้ยง สำหรับงานเลี้ยงฉลองแต่งงานและโอกาสทั่วไป เหมาะสำหรับแขกที่มาร่วมงานเป็นกลุ่มเพื่อนฝูง หรือพนักงานบริษัทเดียวกัน หรือเป็นแขกที่รู้จักกันดี และเดินทางมาร่วมงานในเวลาใกล้เคียงกัน เนื่องด้วยรูปแบบของการจัดอาหารโต๊ะจีนมักจะระบุจำนวนแขก 10 ท่าน หรือ 8 ท่าน ต่อโต๊ะ โดยที่ปริมาณอาหารก็จะเหมาะสมกับจำนวนแขกที่นั่ง หากแขกไม่รู้จักกันเลย มักจะมีปัญหาเรื่องการนั่งรับประทานร่วมกัน ทำให้เจ้าภาพต้องเสียเงินในการเปิดโต๊ะเพิ่ม กรณีที่แขกมาแล้วไม่นั่งร่วมกับแขกท่านอื่น ทำให้เสียอาหารและเสียเงินเพิ่ม ดังนั้นจึงต้องจัดระบุแขกให้นั่งร่วมกันตามเบอร์โต๊ะ โดยที่ระบุหมายเลขโต๊ะตามบัตรเชิญที่ได้เชิญไปตั้งแต่ต้น


Chormuang Wedding planner