04 Oct 2015

พิธีการคริสเตียน

พิธีการคริสเตียน

ข้อมูลพิธีการงานแต่งงาน – คริสเตียน

พิธีแต่งงานตามหลักของแต่ละนิกายนั้นมีรายละเอียดพิธีกรรมต่างกันไป แต่สิ่งที่เหมือนกัน และเป็นหัวใจของการแต่งงานในศาสนาคริสต์ก็คือ การที่คู่บ่าวสาว สมัครใจที่จะร่วมชีวิตกันและทำพันธสัญญาต่อพระผู้เป็นเจ้า ผ่านผู้ประกอบพิธีซึ่งถือเป็นตัวแทนของพระองค์ เริ่มกันตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนแต่งงานนั้น ขั้นตอนต่าง ๆก็คง จะไม่แตกต่างอะไรกับงานแต่งงาน ทั่วไปคือ เริ่มจาก การสู่ขอ การหมั้นหมายการตัดชุดแต่งงาน การจองสถานที่จัดงานเลี้ยง การพิมพ์และ ส่งการ์ดเชิญในงาน แต่งงาน รวมทั้งการเตรียมตัวอีกหลาย ๆ อย่าง ซึ่งขึ้น อยู่กับคู่ บ่าวสาวแต่ละคู่ โดย ปกติแล้ว ขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้จะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน แต่สำหรับ พิธีการแต่งงานแบบชาวคริสต์ นั้น คงจะต้องรวมถึงขั้นตอน สำคัญในการจองสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมอันได้แก่ โบสถ์ รวมถึง ผู้ ประกอบพิธี ซึ่งอาจจะเป็นบาทหลวง (สำหรับคาทอลิก) หรือศิษยาภิบาล (สำหรับคริสเตียน)  สำหรับสถานที่ในการจัดหากเป็นคาทอลิกต้องจัดในโบสถ์เท่านั้น การจัดเตรียมพิธีการควรปรึกษากับผู้ประกอบพิธีไว้แต่เนิ่น ๆ ถึงข้อปฏิบัติและการเตรียมตัว ซึ่งจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและตรงกับความต้องการของคู่บ่าวสาว

การซ้อมใหญ่

มักจะทำในคืนก่อนวันสมรส โดยพระ คู่บ่าวสาว และผู้ร่วมพิธีทุกคนจะมาพร้อมกันที่โบสถ์ เพื่อซ้อมลำดับพิธีกรรมทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ ตามธรรมเนียมฝรั่ง พ่อแม่ฝ่ายชายเป็นเจ้าภาพอาหารค่ำหลังเสร็จจากการซ้อม

ผู้ถือแหวน (ring bearer)

ผู้ถือแหวนมักเป็นเด็กชายอายุไม่เกิน 13 ปี ทำหน้าที่ถือพานแหวน ซึ่งอาจจะเป็นแหวนแต่งงานจริง ๆ หรือแหวนที่ทำขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในพิธีก็ได้

ผู้ถือดอกไม้ (flower girls)

มักเป็นเด็กผู้หญิงอายุ 3-7 ปี มีหน้าที่โปรยกลีบดอกไม้หรือถือช่อดอกไม้นำหน้าขบวนเจ้าสาว

ผู้จุดเทียน (candle lighters)

เริ่มพิธีคนจุดเทียน เป็นหญิง 1 ชาย 1 ที่คู่บ่าวสาวเลือกให้ทำหน้าที่จุเทียนที่แท่นบูชา เพื่อเริ่มพิธีศีลสมรส จะเป็นคนคู่แรกที่เดิน ออกมา เทียนนี้ห้ามมิให้ดับก่อนพิธีเสร็จสิ้น และทั้งสองจะเดินไปจุดเทียนที่ถืออยู่ในมือจากเทียนแท่น ที่อยู่ตรงกลางด้านหน้าของโบสถ์   หลังจากนั้นทั้งสองก็จะนำเทียนในมือไปจุดต่อ ยังเชิงเทียนด้านซ้าย และขวานั้น เมื่อจุดเทียน เรียบร้อย แล้วทั้งสองคนก็จะเดินออก และ ดนตรีในโบสถ์ก็จะดังขึ้น

ผู้ร่วมขบวนพิธี

แล้วขบวนเจ้าสาวก็จะเดินเข้าสู่โบสถ์นำโดยเด็กโปรยดอกไม้ เพื่อนเจ้าสาว เด็กถือแหวนที่ใช้ประกอบพิธีและเจ้า สาวเดินคล้องแขน มาพร้อมกับบิดาของตน การที่บิดาเป็นผู้พาเจ้าสาวเข้ามาในโบสถ์นั้น ก็มีความหมายว่า บิดาเต็มใจที่จะยกลูกสาวให้กับ เจ้าบ่าว นั่นเอง พิธีแต่งงานที่สมบูรณ์ตามที่ศาสนาจักรกำหนดจะต้องมีคู่สมรส พระผู้ประกอบพิธี แหวนแต่งงานและพยาน 2 คน แต่คู่บ่าวสาวอาจให้มี เพื่อนเจ้าสาว เพื่อนเจ้าบ่าว ผู้ถือดอกไม้ ผู้ถือแหวน ผู้อ่านพระคัมภีร์ร่วมพิธีด้วย เพื่อนเจ้าบ่าว (best man) มักเป็นญาติเหรื่อเพื่อนที่เจ้าบ่าวไว้วางใจ ให้ช่วยเตรียมงานและดูแลความเรียบร้อยในระหว่างประกอบพิธี บทบาทของเพื่อนเจ้าบ่าวที่สำคัญคือ เป็นผู้รักษาแหวนให้กับเจ้าบ่าวก่อนถึงพิธีแลกแหวนเพื่อนเจ้าสาว (bridesmaid) อาจมีคนเดียวหรือหลายคน ในกรณีที่มีหลายคน เจ้าสาวจะมอบให้คนหนึ่งเป็นหัวหน้า เรียกว่า maid of honor เธอผู้นี้จะเดินนำหน้าขบวนเพื่อนเจ้าสาว ในขณะที่เดินเข้าสู่สถานที่ประกอบพิธี เป็นผู้รักษาช่อดอกไม้เจ้าสาวในระหว่างพิธี และเป็นผู้เปิดผ้าคลุมหน้าเจ้าสาวเมื่อบาทหลวงประกาศให้เจ้าบ่าวจุมพิตเจ้า สาวหลังเสร็จสินพิธีแต่งงาน

ผู้อ่านคัมภีร์ (lector)

มีหน้าที่อ่านคำสอนจากพระคัมภีร์ตามที่พระผู้ประกอบพิธีออกนาม จึงต้องมีการซักซ้อมกันก่อน หัวใจของพิธีการแต่งงานแบบชาวคริสต์อยู่ที่ตรงนี้นั่นเอง เพราะถ้า หากคู่บ่าวสาวทำผิดต่อ คำสัญญานี้ ก็จะไม่ได้รับพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้า

ผู้เชิญแขก (ushers)

มีหน้าที่นำพ่อแม่เจ้าบ่าวและเจ้าสาว เข้าสู่ที่ประกอบพิธีและนำแขกเข้านั่งประจำที่ โดยแขกฝ่ายเจ้าสาวจะนั่งทางด้านซ้ายและแขกเจ้าบ่าวจะนั่งด้านขวา


Chormuang Wedding planner